Polnisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Уважаемый...
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Уважаемая...
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Для меня честь давать рекомендации ...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Znam ... od... i jako... w...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... показал себя как...
...wyróżniał/-a się...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Его/ее главным талантом является...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Круг его/ее умений очень широк
...posiada wiele różnych umiejętności.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Он/она хорошо разбирается в...
... posiada szeroką wiedzę...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Zawsze bierze czynny udział w...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Его/ее главными обязанностями было...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Его/ее еженедельные задачи включали...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Positive Beurteilung einer Person
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Positive Beurteilung einer Person
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Positive Beurteilung einer Person
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens