Niederländisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
É com satisfação que forneço referências sobre...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... distinguiu-se por ...
... onderscheidde zich door ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
O seu maior talento é ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Suas principais responsabilidades eram...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positive Beurteilung einer Person
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positive Beurteilung einer Person
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positive Beurteilung einer Person
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens