Tschechisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Szanowny Panie,
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Znam ... od... i jako... w...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...wyróżniał/-a się...
... vynikal(a) v... .
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
On/ona řeší problémy efektivně.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
...posiada wiele różnych umiejętności.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
... posiada szeroką wiedzę...
On/ona má obsáhnou znalost...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Zawsze bierze czynny udział w...
On/ona je iniciativní v... .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positive Beurteilung einer Person
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positive Beurteilung einer Person
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positive Beurteilung einer Person
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens