Englisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Z przyjemnością udzielę referencji ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Znam ... od... i jako... w...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...wyróżniał/-a się...
...distinguished himself / herself by…
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
His / her greatest talent is / lies in…
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
He / she is a creative problem-solver.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
...posiada wiele różnych umiejętności.
He / she has a broad range of skills.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
He / she handles responsibility well.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
... posiada szeroką wiedzę...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Zawsze bierze czynny udział w...
He / she always takes an active role in… .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
His / her main responsibilities were…
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
His / her weekly tasks involved…
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positive Beurteilung einer Person
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positive Beurteilung einer Person
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positive Beurteilung einer Person
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens