Türkisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Geachte heer
Sayın Yetkili,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
Sayın Yetkili,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
Sayın Yetkili,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
Sayın Yetkililer,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
Yetkili makama,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
Sayın Ahmet Bey,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Sayın Ayşe Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Sayın Dilek Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Sayın Lale Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... onderscheidde zich door ...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
... onun sıradışı özelliğidir.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Positive Beurteilung einer Person
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Positive Beurteilung einer Person
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Positive Beurteilung einer Person
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens