Spanisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Geachte heer
Distinguido Señor:
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
Distinguida Señora:
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
Distinguidos Señores:
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
Apreciados Señores:
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
A quien pueda interesar
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
Apreciado Sr. Pérez:
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Srta. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... onderscheidde zich door ...
X se distinguió por su...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Su más considerable talento es...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Sus tareas diarias involucraban...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Positive Beurteilung einer Person
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Positive Beurteilung einer Person
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Positive Beurteilung einer Person
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens