Rumänisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Geachte heer
Stimate Domn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
Stimată Doamnă,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
Stimați Domni,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
În atenția cui este interesat,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
Stimate Domnule Popescu,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Popescu,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... onderscheidde zich door ...
... s-a distins prin.... .
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
... își comunică ideile clar și univoc.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Positive Beurteilung einer Person
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Positive Beurteilung einer Person
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Positive Beurteilung einer Person
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens