Portugiesisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
É com satisfação que forneço referências sobre...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... onderscheidde zich door ...
... distinguiu-se por ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
O seu maior talento é ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Suas principais responsabilidades eram...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Positive Beurteilung einer Person
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Positive Beurteilung einer Person
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Positive Beurteilung einer Person
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens