Ungarisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Gentilissimo,
Tisztelt Uram!
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Gentilissima,
Tisztelt Hölgyem!
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
A chi di competenza,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Alla cortese attenzione di ...,
Tisztelt Uraim!
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A chi di competenza,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Gentilissimo Sig. Rossi,
Tisztelt Smith Úr!
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Tisztelt Smith Asszony
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...si è distinto/a più volte per...
...megkülönböztette magát a ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
A legnagyobb erőssége a ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
... kreatív problémamegoldó
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
....dispone di una vasta gamma di abilità.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Jól kezeli a felelősséget is.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
È estremamente portato per...
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Ha sempre preso parte attiva in...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
I suoi doveri principali erano:
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Heti feladatai magába foglalták a ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Positive Beurteilung einer Person
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Positive Beurteilung einer Person
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Positive Beurteilung einer Person
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens