Tschechisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Gentilissimo,
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Gentilissima,
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
A chi di competenza,
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...si è distinto/a più volte per...
... vynikal(a) v... .
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
On/ona řeší problémy efektivně.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
....dispone di una vasta gamma di abilità.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
On/ona má obsáhnou znalost...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
È estremamente portato per...
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Ha sempre preso parte attiva in...
On/ona je iniciativní v... .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
I suoi doveri principali erano:
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positive Beurteilung einer Person
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positive Beurteilung einer Person
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positive Beurteilung einer Person
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens