Rumänisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Gentilissimo,
Stimate Domn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Gentilissima,
Stimată Doamnă,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
A chi di competenza,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Alla cortese attenzione di ...,
Stimați Domni,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A chi di competenza,
În atenția cui este interesat,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Gentilissimo Sig. Rossi,
Stimate Domnule Popescu,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Stimată Doamnă Popescu,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...si è distinto/a più volte per...
... s-a distins prin.... .
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
....dispone di una vasta gamma di abilità.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
... își comunică ideile clar și univoc.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
È estremamente portato per...
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Ha sempre preso parte attiva in...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
I suoi doveri principali erano:
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Positive Beurteilung einer Person
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Positive Beurteilung einer Person
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Positive Beurteilung einer Person
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens