Türkisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Αγαπητέ κύριε,
Sayın Yetkili,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Αγαπητή κυρία,
Sayın Yetkili,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Sayın Yetkili,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Sayın Yetkililer,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Yetkili makama,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Sayın Ahmet Bey,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sayın Ayşe Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Sayın Dilek Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sayın Lale Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... εξ αρχής έδειξε ότι...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Είναι υπεύθυνο άτομο.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
... onun sıradışı özelliğidir.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Positive Beurteilung einer Person
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Positive Beurteilung einer Person
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Positive Beurteilung einer Person
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens