Niederländisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Monsieur,
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Madame,
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Madame, Monsieur
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
C'est avec plaisir que je recommande...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... se distingue par...
... onderscheidde zich door ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Sa qualité principale est ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Il/elle possède une large palette de compétences.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Il/elle communique ses idées clairement.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Il/elle participe activement dans...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Ses principales fonctions consistaient en...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positive Beurteilung einer Person
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Sehr positive Beurteilung einer Person
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positive Beurteilung einer Person
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positive Beurteilung einer Person
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens