Schwedisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Hyvä Rouva
Bästa frun,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Hyvä Herra / Rouva
Bästa herr eller fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...erottautui hyvillä...
... utmärkte sig genom att ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hens största talang är / finns inom ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Hän on luova ongelmanratkaisija
Hen är en kreativ problemlösare.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Hänellä on laajat taidot
Hen har en bred kompetens.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Hän on luotettava henkilö
Hen hanterar ansvar väl.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Hänellä on hyvä tietämys...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Hänen päävastuualueensa olivat...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Positive Beurteilung einer Person
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Positive Beurteilung einer Person
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Positive Beurteilung einer Person
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens