Ungarisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...distingis per...
...megkülönböztette magát a ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Lia/ŝia plej granda talento estas...
A legnagyobb erőssége a ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
... kreatív problémamegoldó
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Jól kezeli a felelősséget is.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Li/ŝi havas grandan scion de....
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Positive Beurteilung einer Person
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Sehr positive Beurteilung einer Person
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Positive Beurteilung einer Person
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Positive Beurteilung einer Person
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens