Polnisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Znam ... od... i jako... w...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...distingis per...
...wyróżniał/-a się...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Li/ŝi havas grandan scion de....
... posiada szeroką wiedzę...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Zawsze bierze czynny udział w...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Positive Beurteilung einer Person
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Sehr positive Beurteilung einer Person
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Positive Beurteilung einer Person
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Positive Beurteilung einer Person
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens