Finnisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Hyvä Rouva
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Hyvä Herra / Rouva
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...distinguished himself / herself by…
...erottautui hyvillä...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
His / her greatest talent is / lies in…
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
He / she is a creative problem-solver.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
He / she has a broad range of skills.
Hänellä on laajat taidot
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
He / she handles responsibility well.
Hän on luotettava henkilö
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hänellä on hyvä tietämys...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
He / she always takes an active role in… .
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
His / her main responsibilities were…
Hänen päävastuualueensa olivat...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
His / her weekly tasks involved…
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Positive Beurteilung einer Person
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Sehr positive Beurteilung einer Person
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Positive Beurteilung einer Person
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Positive Beurteilung einer Person
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens