Englisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Jeg er begejstret for at være reference for...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... adskilte sig selv ved at...
...distinguished himself / herself by…
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Hans / hendes største talent er / ligger i...
His / her greatest talent is / lies in…
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Han / hun er en kreativ problemløser.
He / she is a creative problem-solver.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
He / she has a broad range of skills.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
He / she handles responsibility well.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Han / hun har en omfattende viden om... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
He / she always takes an active role in… .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Hans / hendes ansvarområder var...
His / her main responsibilities were…
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
His / her weekly tasks involved…
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positive Beurteilung einer Person
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positive Beurteilung einer Person
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positive Beurteilung einer Person
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens