Esperanto | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Erősségeim ...
Miaj fortoj estas...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Szakterületem a ....
Mia areo de kompetenteco estas...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Magas szinten beszélek...
Mi havas bonegan komandon de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Középszinten beszélek....
Mi havas mezan scion de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Mi estas sperta uzanto de...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Kiváló kommunikációs készség
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deduktív érvelés
Dedukta rezonado
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logikus gondolkodás
Logika rezonado
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analitikus készségek
Analizaj kapabloj
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Jó interperszonális készség
Bonaj interhomaj kapabloj
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Jó tárgyalási készség
Negocadaj kapabloj
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Előadó készség/Prezentációs készség
Prezentaj kapabloj
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Vi povas akiri referencojn el...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Tisztelettel,
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Tisztelettel,
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Tisztelettel,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich