Dänisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Tisztelt Uram!
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem!
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Til hvem dette ankommer,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Tisztelt Smith Úr!
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kedves Smith John!
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Jeg ville søge stillingen som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Erősségeim ...
Mine styrker er...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Szakterületem a ....
Mit ekspertområde er...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Magas szinten beszélek...
Jeg råder fremragende over...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Középszinten beszélek....
Jeg har en fungerende viden om...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Kiváló kommunikációs készség
Fremragende kommunikations evner
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deduktív érvelés
Deduktiv argumentation
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logikus gondolkodás
Logisk tænkning
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analitikus készségek
Analytiske evner
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Jó interperszonális készség
Gode interpersonel evner
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Jó tárgyalási készség
Forhandlings evner
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Előadó készség/Prezentációs készség
Præsentations evner
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Referencer kan rekvieres fra...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Jeg er ledig til et interview den...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Tisztelettel,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Üdvözlettel,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich