Ungarisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Sayın Yetkili,
Tisztelt Uram!
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
Tisztelt Hölgyem!
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Sayın Yetkililer,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Yetkili makama / merciiye,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Sayın Ahmet Bey,
Tisztelt Smith Úr!
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Sayın Dilek Hanım,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Sayın Melek Hanım,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Sayın Demet Hanım,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Sayın Alihan Erturan,
Kedves Smith John!
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
... için sizinle çalışmak isterdim.
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Güçlü yanlarım ...
Erősségeim ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Szakterületem a ....
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
... diline son derece hakimimdir.
Magas szinten beszélek...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Középszinten beszélek....
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Beschreibung der Computerkenntnisse
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Mükemmel iletişim becerisi
Kiváló kommunikációs készség
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Tümdengelim muhakemesi
Deduktív érvelés
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Mantıklı düşünebilme
Logikus gondolkodás
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analitik düşünce
Analitikus készségek
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Jó interperszonális készség
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Anlaşma becerisi
Jó tárgyalási készség
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Sunum becerisi
Előadó készség/Prezentációs készség
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Saygılarımla,
Tisztelettel,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Tüm içtenliğimle,
Tisztelettel,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saygılarımla,
Tisztelettel,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saygılar,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner duzen sich