Spanisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Sayın Yetkili,
Distinguido Señor:
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
Distinguida Señora:
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
Distinguidos Señores:
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Sayın Yetkililer,
Apreciados Señores:
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Yetkili makama / merciiye,
A quien pueda interesar
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Sayın Ahmet Bey,
Apreciado Sr. Pérez:
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Sayın Dilek Hanım,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Sayın Melek Hanım,
Apreciada Srta. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Sayın Demet Hanım,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Sayın Alihan Erturan,
Estimado Sr. Pérez:
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
... için sizinle çalışmak isterdim.
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Güçlü yanlarım ...
Mis puntos fuertes son...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mi área de conocimiento es...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
... diline son derece hakimimdir.
Tengo un manejo excelente de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Beschreibung der Computerkenntnisse
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Mükemmel iletişim becerisi
Excelentes habilidades de comunicación
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Tümdengelim muhakemesi
Razonamiento deductivo
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Mantıklı düşünebilme
Razonamiento lógico
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analitik düşünce
Capacidad de análisis
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Buena comunicación interpersonal
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Anlaşma becerisi
Aptitudes de negociación
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Sunum becerisi
Habilidad para hablar en público
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Saygılarımla,
Se despide cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Tüm içtenliğimle,
Atentamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saygılarımla,
Respetuosamente,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saygılar,
Saludos,
Informell, Geschäftspartner duzen sich