Esperanto | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Sayın Yetkili,
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Sayın Yetkililer,
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Yetkili makama / merciiye,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Sayın Ahmet Bey,
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Sayın Dilek Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Sayın Melek Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Sayın Demet Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Sayın Alihan Erturan,
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
... için sizinle çalışmak isterdim.
Mi ŝatus labori por vi, por...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Güçlü yanlarım ...
Miaj fortoj estas...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
... diline son derece hakimimdir.
Mi havas bonegan komandon de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Mi havas mezan scion de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Mi havas... jarojn de sperto en...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Mi estas sperta uzanto de...
Beschreibung der Computerkenntnisse
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Mükemmel iletişim becerisi
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Tümdengelim muhakemesi
Dedukta rezonado
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Mantıklı düşünebilme
Logika rezonado
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analitik düşünce
Analizaj kapabloj
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Bonaj interhomaj kapabloj
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Anlaşma becerisi
Negocadaj kapabloj
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Sunum becerisi
Prezentaj kapabloj
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Vi povas akiri referencojn el...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Saygılarımla,
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Tüm içtenliğimle,
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saygılarımla,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saygılar,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich