Dänisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Sayın Yetkili,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Sayın Yetkililer,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Yetkili makama / merciiye,
Til hvem dette ankommer,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Sayın Ahmet Bey,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Sayın Dilek Hanım,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Sayın Melek Hanım,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Sayın Demet Hanım,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Sayın Alihan Erturan,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Jeg ville søge stillingen som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
... için sizinle çalışmak isterdim.
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Güçlü yanlarım ...
Mine styrker er...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mit ekspertområde er...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
... diline son derece hakimimdir.
Jeg råder fremragende over...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Jeg har en fungerende viden om...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschreibung der Computerkenntnisse
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Mükemmel iletişim becerisi
Fremragende kommunikations evner
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Tümdengelim muhakemesi
Deduktiv argumentation
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Mantıklı düşünebilme
Logisk tænkning
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analitik düşünce
Analytiske evner
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Gode interpersonel evner
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Anlaşma becerisi
Forhandlings evner
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Sunum becerisi
Præsentations evner
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Referencer kan rekvieres fra...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Jeg er ledig til et interview den...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Saygılarımla,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Tüm içtenliğimle,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saygılarımla,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saygılar,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich