Ungarisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Vážený pane,
Tisztelt Uram!
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
Kedves Smith John!
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Moje silné stránky jsou...
Erősségeim ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Moje oblast odborných znalostí je...
Szakterületem a ....
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Mám výbornou znalost...
Magas szinten beszélek...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Mám znalost...
Középszinten beszélek....
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Mám... roky/let zkušeností z práce...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Beschreibung der Computerkenntnisse
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Výborné komunikační schopnosti
Kiváló kommunikációs készség
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Dedukce
Deduktív érvelés
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logické myšlení
Logikus gondolkodás
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytické schopnosti
Analitikus készségek
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Dobré interpersonální schopnosti
Jó interperszonális készség
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Vyjednávací schopnosti
Jó tárgyalási készség
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Prezentační dovednosti
Előadó készség/Prezentációs készség
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Můj životopis naleznete v příloze.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Ohledně referencí se obraťte na...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
S pozdravem,
Tisztelettel,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
S pozdravem,
Tisztelettel,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
Tisztelettel,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner duzen sich