Koreanisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Vážený pane,
존경하는 관계자 분께
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
존경하는 관계자 분께
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
존경하는 관계자 분께
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
존경하는 관계자 분(들)께
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
존경하는 관계자 분(들)께
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
존경하는 김철수 님께
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
존경하는 김희연 님께
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
존경하는 김희연 님께
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
존경하는 김희연 님께
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
친애하는 최현우님께
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
...에 지원하고 싶습니다.
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Moje silné stránky jsou...
저의 장점은 ... 입니다.
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Moje oblast odborných znalostí je...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Mám výbornou znalost...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Mám znalost...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Mám... roky/let zkušeností z práce...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Beschreibung der Computerkenntnisse
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Výborné komunikační schopnosti
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Dedukce
추론 이해 능력
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logické myšlení
논리적인 사고능력
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytické schopnosti
분석 능력
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Dobré interpersonální schopnosti
좋은 사교성
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Vyjednávací schopnosti
협정 능력
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Prezentační dovednosti
프리젠테이션 능력
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Můj životopis naleznete v příloze.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Ohledně referencí se obraťte na...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Na pohovor se mohu dostavit dne...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
S pozdravem,
... (이름) 드림
Formell, Name des Empfängers unbekannt
S pozdravem,
... (이름) 드림
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
감사합니다. ...씨.
Informell, Geschäftspartner duzen sich