Französisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Vážený pane,
Monsieur,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
Madame,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
Madame, Monsieur,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
Monsieur Dupont,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Moje silné stránky jsou...
Mes qualités principales sont...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Moje oblast odborných znalostí je...
Mon domaine d'expertise est...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Mám výbornou znalost...
J'ai une excellente maîtrise du...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Mám znalost...
J'ai une connaissance pratique de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Mám... roky/let zkušeností z práce...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Výborné komunikační schopnosti
Excellentes techniques de communication
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Dedukce
Capacité de déduction
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logické myšlení
Esprit de logique
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytické schopnosti
Esprit analytique
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Dobré interpersonální schopnosti
Compétences relationnelles
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Vyjednávací schopnosti
Compétences en négociation
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Prezentační dovednosti
Capacités d'exposition
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Můj životopis naleznete v příloze.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Ohledně referencí se obraťte na...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Je suis disponible pour un entretien le...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
S pozdravem,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
S pozdravem,
Salutations distinguées,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
Meilleures salutations,
Informell, Geschäftspartner duzen sich