Tschechisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

เรียน คุณผู้ชาย
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
เรียน คุณผู้หญิง
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
เรียน ท่านทั้งหลาย
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
เรียนคุณ สมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Milý Johne Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
จุดแข็งของฉันคือ...
Moje silné stránky jsou...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Mám výbornou znalost...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Mám znalost...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Beschreibung der Computerkenntnisse
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Výborné komunikační schopnosti
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Dedukce
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logické myšlení
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
ทักษะในการวิเคราะห์
Analytické schopnosti
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Dobré interpersonální schopnosti
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Vyjednávací schopnosti
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
ทักษะในการนำเสนอ
Prezentační dovednosti
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Ohledně referencí se obraťte na...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
ด้วยความเคารพ
S pozdravem,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
ด้วยความเคารพ
S pozdravem,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพ
S úctou,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพ
Se srdečným pozdravem,
Informell, Geschäftspartner duzen sich