Spanisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Distinguida Señora:
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Jag skriver gällande er annons på ...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mina främsta styrkor är ...
Mis puntos fuertes son...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mitt kompetensområde är ...
Mi área de conocimiento es...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Tengo un manejo excelente de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jag är en erfaren användare av ...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excelentes habilidades de comunicación
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
God slutledningsförmåga
Razonamiento deductivo
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logiskt tänkande
Razonamiento lógico
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytisk förmåga
Capacidad de análisis
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Bra samarbetsförmåga
Buena comunicación interpersonal
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Bra förhandlingsteknik
Aptitudes de negociación
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Bra presentationsteknik
Habilidad para hablar en público
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Med vänlig hälsning,
Se despide cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Atentamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vördsamt,
Respetuosamente,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Saludos,
Informell, Geschäftspartner duzen sich