Dänisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem dette ankommer,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Jag skriver gällande er annons på ...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mina främsta styrkor är ...
Mine styrker er...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mitt kompetensområde är ...
Mit ekspertområde er...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Jeg råder fremragende over...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Jeg har en fungerende viden om...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jag är en erfaren användare av ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Utmärkt kommunikationsförmåga
Fremragende kommunikations evner
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
God slutledningsförmåga
Deduktiv argumentation
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logiskt tänkande
Logisk tænkning
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytisk förmåga
Analytiske evner
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Bra samarbetsförmåga
Gode interpersonel evner
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Bra förhandlingsteknik
Forhandlings evner
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Bra presentationsteknik
Præsentations evner
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referencer kan rekvieres fra...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Jeg er ledig til et interview den...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vördsamt,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich