Türkisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Уважаемый г-н ...
Sayın Yetkili,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Уважаемая госпожа...
Sayın Yetkili,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Уважаемые...
Sayın Yetkili,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Уважаемые...
Sayın Yetkililer,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Уважаемые...
Yetkili makama / merciiye,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Уважаемый г-н Смидт
Sayın Ahmet Bey,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Dilek Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Melek Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Demet Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Уважаемый...
Sayın Alihan Erturan,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Прошу принять меня на должность...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Мои сильные стороны:...
Güçlü yanlarım ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Я специализируюсь на...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
За время работы в ... я развил свои навыки...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Мой родной язык..., я также говорю по...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Я отлично владею...
... diline son derece hakimimdir.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Я свободно говорю по...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Я являюсь продвинутым пользователем...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Beschreibung der Computerkenntnisse
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Отличные коммуникативные навыки
Mükemmel iletişim becerisi
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Логическая аргументация
Tümdengelim muhakemesi
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Логическое мышление
Mantıklı düşünebilme
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Аналитические способности
Analitik düşünce
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Высокие личностные качества
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Переговорческие навыки
Anlaşma becerisi
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Презентационные навыки
Sunum becerisi
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Я свободен...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
С уважением...
Saygılarımla,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
С уважением ваш...
Tüm içtenliğimle,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением ваш...
Saygılarımla,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением...
Saygılar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich