Niederländisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Уважаемая госпожа...
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Прошу принять меня на должность...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Мои сильные стороны:...
Mijn sterke punten zijn ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Я специализируюсь на...
Mijn vakgebied is ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
За время работы в ... я развил свои навыки...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Мой родной язык..., я также говорю по...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Я отлично владею...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Я свободно говорю по...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Я являюсь продвинутым пользователем...
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Отличные коммуникативные навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Логическая аргументация
Analytisch denkvermogen
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Логическое мышление
Logisch denkvermogen
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Аналитические способности
Analytische vaardigheden
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Высокие личностные качества
Goede intermenselijke vaardigheden
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Переговорческие навыки
Onderhandelingsvaardigheden
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Презентационные навыки
Presentatievaardigheden
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Я свободен...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
С уважением ваш...
Met vriendelijke groet,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением...
Met de beste groeten,
Informell, Geschäftspartner duzen sich