Italienisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Stimate Domn,
Gentilissimo,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Stimată Doamnă,
Gentilissima,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Stimate Domn/Doamnă,
Gentili Signore e Signori,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Stimați Domni,
Alla cortese attenzione di ...,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
În atenția cui este interesat,
A chi di competenza,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Stimate Domnule Popescu,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Stimată Domnișoară Popescu,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dragă Andrei Popescu,
Gentilissimo Bianchi,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Punctele mele forte sunt...
I miei punti di forza sono...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Domeniul meu de bază este...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Stăpânesc foarte bine...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Cunosc la nivel mediu...
Sto imparando...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Sunt un utilizator experimentat de...
Sono un(') utente esperto/a di...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Abilităţi de comunicare excelente.
Eccellenti doti comunicative
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Gândire deductivă.
Capacità deduttive e di ragionamento
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Gândire logică.
Capacità logiche
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Abilităţi analitice.
Capacità analitiche
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Abilităţi interpersonale bune.
Ottime abilità interpersonali
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Abilităţi de negociere
Capacità di negoziazione
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Capacità di presentazione
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
In allegato trova il mio cv.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Sono disponibile per un colloquio...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Cu stimă,
In fede,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Cu sinceritate,
Cordialmente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Cu respect,
I miei più cordiali saluti,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Toate cele bune,
Saluti
Informell, Geschäftspartner duzen sich