Englisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Stimate Domn,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Stimate Domn/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Stimați Domni,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
În atenția cui este interesat,
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Stimată Domnișoară Popescu,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dragă Andrei Popescu,
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Aș dori să aplic pentru poziția de...
I would like to apply for the position of…
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
I am particularly interested in this job, as…
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
I would like to work for you, in order to…
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Punctele mele forte sunt...
My strengths are…
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
I would be well suited to the position because…
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Domeniul meu de bază este...
My area of expertise is…
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
My native language is…, but I can also speak…
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Stăpânesc foarte bine...
I have an excellent command of…
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Cunosc la nivel mediu...
I have a working knowledge of…
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Am...ani de experienţă în domeniul...
I have …years experience of working…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Sunt un utilizator experimentat de...
I am an experienced user of…
Beschreibung der Computerkenntnisse
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Abilităţi de comunicare excelente.
Excellent communication skills
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Gândire deductivă.
Deductive reasoning
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Gândire logică.
Logical thinking
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Abilităţi analitice.
Analytical skills
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Abilităţi interpersonale bune.
Good interpersonal skills
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Abilităţi de negociere
Negotiation skills
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Presentation skills
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Please find my résumé / CV attached.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
I can supply references from…if required.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referinţele pot fi solicitate de la...
References can be requested from…
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
I am available for interview on…
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Cu respect,
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich