Dänisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Stimate Domn,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Stimată Doamnă,
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Stimate Domn/Doamnă,
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Stimați Domni,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
În atenția cui este interesat,
Til hvem dette ankommer,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Stimate Domnule Popescu,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Stimată Doamnă Popescu,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Stimată Domnișoară Popescu,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Stimată Doamnă Popescu,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dragă Andrei Popescu,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Punctele mele forte sunt...
Mine styrker er...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Domeniul meu de bază este...
Mit ekspertområde er...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Stăpânesc foarte bine...
Jeg råder fremragende over...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Cunosc la nivel mediu...
Jeg har en fungerende viden om...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Am...ani de experienţă în domeniul...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Sunt un utilizator experimentat de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Abilităţi de comunicare excelente.
Fremragende kommunikations evner
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Gândire deductivă.
Deduktiv argumentation
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Gândire logică.
Logisk tænkning
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Abilităţi analitice.
Analytiske evner
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Abilităţi interpersonale bune.
Gode interpersonel evner
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Abilităţi de negociere
Forhandlings evner
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Præsentations evner
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referencer kan rekvieres fra...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Jeg er ledig til et interview den...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Cu stimă,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Cu sinceritate,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Cu respect,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Toate cele bune,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich