Ungarisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Tisztelt Uram!
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Tisztelt Hölgyem!
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A quem possa interessar,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Tisztelt Smith Úr!
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Kedves Smith John!
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Meus pontos fortes são...
Erősségeim ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Szakterületem a ....
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Magas szinten beszélek...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Középszinten beszélek....
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Eu tenho experiência em /com ...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Beschreibung der Computerkenntnisse
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Excelente habilidade de comunicação
Kiváló kommunikációs készség
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Raciocínio dedutivo
Deduktív érvelés
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Pensamento lógico
Logikus gondolkodás
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Habilidades analíticas
Analitikus készségek
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Bom relacionamento interpessoal
Jó interperszonális készség
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Habilidades de negociação
Jó tárgyalási készség
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Habilidades de comunicação
Előadó készség/Prezentációs készség
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Estou disponível para entrevista em ..
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Cordialmente,
Tisztelettel,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Atenciosamente,
Tisztelettel,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Com elevada estima,
Tisztelettel,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Lembranças,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner duzen sich