Spanisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Szanowny Panie,
Distinguido Señor:
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
Distinguida Señora:
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
Distinguidos Señores:
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
Apreciados Señores:
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
A quien pueda interesar
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
Apreciado Sr. Pérez:
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
Apreciada Srta. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Szanowny Panie,
Estimado Sr. Pérez:
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Moje mocne strony to ...
Mis puntos fuertes son...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mi área de conocimiento es...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Tengo un manejo excelente de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Biegle posługuję się programem/programami...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excelentes habilidades de comunicación
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Rozumowanie dedukcyjne
Razonamiento deductivo
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logiczne myślenie
Razonamiento lógico
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Zdolności analityczne
Capacidad de análisis
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Zdolności interpersonalne
Buena comunicación interpersonal
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Zdolności negocjacyjne
Aptitudes de negociación
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Umiejętność prezentacji
Habilidad para hablar en público
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Referencje na żądanie.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referencje na żądanie od ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Z wyrazami szacunku,
Se despide cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Z wyrazami szacunku,
Atentamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Z poważaniem,
Respetuosamente,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Pozdrawiam,
Saludos,
Informell, Geschäftspartner duzen sich