Portugiesisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Szanowny Panie,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
A quem possa interessar,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Szanowny Panie,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Moje mocne strony to ...
Meus pontos fortes são...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Biegle posługuję się programem/programami...
Eu tenho experiência em /com ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excelente habilidade de comunicação
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Rozumowanie dedukcyjne
Raciocínio dedutivo
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logiczne myślenie
Pensamento lógico
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Zdolności analityczne
Habilidades analíticas
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Zdolności interpersonalne
Bom relacionamento interpessoal
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Zdolności negocjacyjne
Habilidades de negociação
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Umiejętność prezentacji
Habilidades de comunicação
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Referencje na żądanie.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referencje na żądanie od ...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Estou disponível para entrevista em ..
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Z wyrazami szacunku,
Cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Z wyrazami szacunku,
Atenciosamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Z poważaniem,
Com elevada estima,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Pozdrawiam,
Lembranças,
Informell, Geschäftspartner duzen sich