Russisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Geachte heer
Уважаемый г-н ...
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
Уважаемая госпожа...
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Beste meneer Jansen
Уважаемый...
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Ik solliciteer naar de functie van ...
Прошу принять меня на должность...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mijn sterke punten zijn ...
Мои сильные стороны:...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mijn vakgebied is ...
Я специализируюсь на...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Я отлично владею...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Я свободно говорю по...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Ik beschik over goede kennis van ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Отличные коммуникативные навыки
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Analytisch denkvermogen
Логическая аргументация
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logisch denkvermogen
Логическое мышление
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytische vaardigheden
Аналитические способности
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Goede intermenselijke vaardigheden
Высокие личностные качества
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Onderhandelingsvaardigheden
Переговорческие навыки
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentatievaardigheden
Презентационные навыки
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Я свободен...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Met vriendelijke groet,
С уважением ваш...
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Hoogachtend,
С уважением ваш...
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Met de beste groeten,
С уважением...
Informell, Geschäftspartner duzen sich