Portugiesisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Beste meneer Jansen
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Ik solliciteer naar de functie van ...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mijn sterke punten zijn ...
Meus pontos fortes são...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mijn vakgebied is ...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Ik beschik over goede kennis van ...
Eu tenho experiência em /com ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excelente habilidade de comunicação
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Analytisch denkvermogen
Raciocínio dedutivo
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logisch denkvermogen
Pensamento lógico
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytische vaardigheden
Habilidades analíticas
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Goede intermenselijke vaardigheden
Bom relacionamento interpessoal
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Onderhandelingsvaardigheden
Habilidades de negociação
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentatievaardigheden
Habilidades de comunicação
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Estou disponível para entrevista em ..
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Met vriendelijke groet,
Cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Met vriendelijke groet,
Atenciosamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Hoogachtend,
Com elevada estima,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Met de beste groeten,
Lembranças,
Informell, Geschäftspartner duzen sich