Koreanisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Geachte heer
존경하는 관계자 분께
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
존경하는 관계자 분께
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
존경하는 관계자 분께
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
존경하는 관계자 분(들)께
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
존경하는 관계자 분(들)께
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
존경하는 김철수 님께
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Beste meneer Jansen
친애하는 최현우님께
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Ik solliciteer naar de functie van ...
...에 지원하고 싶습니다.
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mijn sterke punten zijn ...
저의 장점은 ... 입니다.
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mijn vakgebied is ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Ik beschik over een goede beheersing van ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Ik heb ... jaren ervaring als ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Ik beschik over goede kennis van ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Beschreibung der Computerkenntnisse
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Uitstekende communicatieve vaardigheden
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Analytisch denkvermogen
추론 이해 능력
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logisch denkvermogen
논리적인 사고능력
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytische vaardigheden
분석 능력
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Goede intermenselijke vaardigheden
좋은 사교성
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Onderhandelingsvaardigheden
협정 능력
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentatievaardigheden
프리젠테이션 능력
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Met vriendelijke groet,
... (이름) 드림
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Met vriendelijke groet,
... (이름) 드림
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Hoogachtend,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Met de beste groeten,
감사합니다. ...씨.
Informell, Geschäftspartner duzen sich