Dänisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Geachte heer
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
Til hvem dette ankommer,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Beste meneer Jansen
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Ik solliciteer naar de functie van ...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mijn sterke punten zijn ...
Mine styrker er...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mijn vakgebied is ...
Mit ekspertområde er...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Jeg råder fremragende over...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Jeg har en fungerende viden om...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Ik beschik over goede kennis van ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Analytisch denkvermogen
Deduktiv argumentation
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logisch denkvermogen
Logisk tænkning
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytische vaardigheden
Analytiske evner
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Goede intermenselijke vaardigheden
Gode interpersonel evner
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Onderhandelingsvaardigheden
Forhandlings evner
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentatievaardigheden
Præsentations evner
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referencer kan rekvieres fra...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Jeg er ledig til et interview den...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Hoogachtend,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Met de beste groeten,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich