Schwedisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

拝啓
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
拝啓
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
拝啓
Bästa herr eller fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
拝啓
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
拝啓 
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
拝啓
・・・・様
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
拝啓
・・・・様
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
私の強みは・・・・
Mina främsta styrkor är ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
・・・・することで貢献することができます。
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mitt kompetensområde är ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
・・・・語を話すことができます。
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
・・・・を使いこなすことができます。
Jag är en erfaren användare av ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
コミュニケーション能力
Utmärkt kommunikationsförmåga
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
演繹的推理力
God slutledningsförmåga
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
論理的思考能力
Logiskt tänkande
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
分析能力
Analytisk förmåga
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
対人能力
Bra samarbetsförmåga
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
交渉能力
Bra förhandlingsteknik
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
プレゼンテーション能力
Bra presentationsteknik
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
履歴書を同封いたしました。
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
・・・・から推薦状を頂きました。
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
・・・・日なら伺うことができます。
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
敬具
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
敬具
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
敬具
Vördsamt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
敬具
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich