Niederländisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

拝啓
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
拝啓
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
拝啓
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
拝啓
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
関係者各位
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
拝啓 
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
拝啓
・・・・様
Beste meneer Jansen
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
私の強みは・・・・
Mijn sterke punten zijn ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
・・・・することで貢献することができます。
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mijn vakgebied is ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
・・・・語を話すことができます。
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
・・・・を使いこなすことができます。
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
コミュニケーション能力
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
演繹的推理力
Analytisch denkvermogen
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
論理的思考能力
Logisch denkvermogen
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
分析能力
Analytische vaardigheden
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
対人能力
Goede intermenselijke vaardigheden
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
交渉能力
Onderhandelingsvaardigheden
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
プレゼンテーション能力
Presentatievaardigheden
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
履歴書を同封いたしました。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
・・・・から推薦状を頂きました。
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
・・・・日なら伺うことができます。
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
敬具
Met vriendelijke groet,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
敬具
Met vriendelijke groet,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
敬具
Hoogachtend,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
敬具
Met de beste groeten,
Informell, Geschäftspartner duzen sich