Türkisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Αξιότιμε κύριε,
Sayın Yetkili,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Αξιότιμη κυρία,
Sayın Yetkili,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Sayın Yetkili,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Sayın Yetkililer,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Yetkili makama / merciiye,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Sayın Ahmet Bey,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sayın Dilek Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Sayın Melek Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sayın Demet Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Sayın Alihan Erturan,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Güçlü yanlarım ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Η ειδικότητά μου είναι...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Είμαι άριστος γνώστης της...
... diline son derece hakimimdir.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Έχω μια καλή γνώση της...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Είμαι έμπειρος χρήστης...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Beschreibung der Computerkenntnisse
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Mükemmel iletişim becerisi
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Επαγωγική λογική
Tümdengelim muhakemesi
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Λογική σκέψη
Mantıklı düşünebilme
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Αναλυτικές ικανότητες
Analitik düşünce
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Anlaşma becerisi
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Ικανότητες παρουσίασης
Sunum becerisi
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Με εκτίμηση,
Saygılarımla,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Με εκτίμηση,
Tüm içtenliğimle,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Με εκτίμηση,
Saygılarımla,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Saygılar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich