Schwedisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Hyvä Rouva,
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Hyvä vastaanottaja,
Bästa herr eller fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Kirjoitamme teille liittyen...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Vahvuuksiini kuuluvat...
Mina främsta styrkor är ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mitt kompetensområde är ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Minulla on hyvät perustaidot...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Jag är en erfaren användare av ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Erinomainen kyky kommunikoida
Utmärkt kommunikationsförmåga
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deduktiivinen ajattelu
God slutledningsförmåga
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Looginen ajattelu
Logiskt tänkande
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analyyttiset taidot
Analytisk förmåga
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Hyvät ihmissuhdetaidot
Bra samarbetsförmåga
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Neuvottelukyvyt
Bra förhandlingsteknik
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Esiintymistaidot
Bra presentationsteknik
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Suosituksia voi pyytää...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Olen saatavilla haastatteluun...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kunnioittavasti,
Vördsamt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich