Chinesisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Hyvä Rouva,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Hyvä vastaanottaja,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Kirjoitamme teille liittyen...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Haluaisin hakea ... paikkaa...
我想申请...一职
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
我对此工作很感兴趣,因为...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
我想为您工作,因为...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Vahvuuksiini kuuluvat...
我的强项是...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
我很适合这个职位,因为...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Asiantuntemukseni keskittyy...
我的专长是…
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
我的母语是...,但我也会说...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Hallitsen ...kielen loistavasti...
我熟练掌握...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Minulla on hyvät perustaidot...
我能用...语进行工作交流
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
我在...领域有...年工作经验
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
我是...的熟练使用者
Beschreibung der Computerkenntnisse
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Erinomainen kyky kommunikoida
出色的沟通技能
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deduktiivinen ajattelu
演绎推理能力
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Looginen ajattelu
逻辑性思考
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analyyttiset taidot
分析技能
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Hyvät ihmissuhdetaidot
良好的人际交往技能
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Neuvottelukyvyt
谈判技能
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Esiintymistaidot
观点陈述能力
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
附件中含有我的个人简历。
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Suosituksia voi pyytää...
可以从...处获得推荐信
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Olen saatavilla haastatteluun...
我可以在...的时候接受面试
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Ystävällisin terveisin,
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Parhain terveisin,
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich