Polnisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Mi aludas al via reklamo en... de la....
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Miaj fortoj estas...
Moje mocne strony to ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mia areo de kompetenteco estas...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Mi havas bonegan komandon de...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Mi havas mezan scion de...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Mi havas... jarojn de sperto en...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Mi estas sperta uzanto de...
Biegle posługuję się programem/programami...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Dedukta rezonado
Rozumowanie dedukcyjne
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logika rezonado
Logiczne myślenie
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analizaj kapabloj
Zdolności analityczne
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Bonaj interhomaj kapabloj
Zdolności interpersonalne
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Negocadaj kapabloj
Zdolności negocjacyjne
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Prezentaj kapabloj
Umiejętność prezentacji
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Vi trovos mian karierresumo kune.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Referencje na żądanie.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Vi povas akiri referencojn el...
Referencje na żądanie od ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Mi estas disponebla por intervjuo la...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner duzen sich