Rumänisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Dear Sir,
Stimate Domn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Stimate Domn/Doamnă,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Stimați Domni,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
În atenția cui este interesat,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
I would like to apply for the position of…
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Currently I am working for… and my responsibilities include…
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

I am particularly interested in this job, as…
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
I would like to work for you, in order to…
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
My strengths are…
Punctele mele forte sunt...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
I would be well suited to the position because…
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Although I have no previous experience in…, I have had…
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
My area of expertise is…
Domeniul meu de bază este...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Whilst working at… I became highly competent in…
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Even under pressure I can maintain high standards.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

My native language is…, but I can also speak…
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
I have an excellent command of…
Stăpânesc foarte bine...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
I have a working knowledge of…
Cunosc la nivel mediu...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
I have …years experience of working…
Am...ani de experienţă în domeniul...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
I am an experienced user of…
Sunt un utilizator experimentat de...
Beschreibung der Computerkenntnisse
I believe I possess the right combination of...and… .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Excellent communication skills
Abilităţi de comunicare excelente.
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deductive reasoning
Gândire deductivă.
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logical thinking
Gândire logică.
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytical skills
Abilităţi analitice.
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Good interpersonal skills
Abilităţi interpersonale bune.
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Negotiation skills
Abilităţi de negociere
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentation skills
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Please find my résumé / CV attached.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
I can supply references from…if required.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
References can be requested from…
Referinţele pot fi solicitate de la...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
I am available for interview on…
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Cu respect,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informell, Geschäftspartner duzen sich