Spanisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Kære Hr.,
Distinguido Señor:
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru.,
Distinguida Señora:
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Distinguidos Señores:
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Apreciados Señores:
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem dette ankommer,
A quien pueda interesar
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jeg ville søge stillingen som...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mine styrker er...
Mis puntos fuertes son...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mit ekspertområde er...
Mi área de conocimiento es...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Jeg råder fremragende over...
Tengo un manejo excelente de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Jeg har en fungerende viden om...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Jeg har... års erfaring indenfor...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jeg er en erfaren bruger af...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Fremragende kommunikations evner
Excelentes habilidades de comunicación
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deduktiv argumentation
Razonamiento deductivo
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logisk tænkning
Razonamiento lógico
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytiske evner
Capacidad de análisis
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Gode interpersonel evner
Buena comunicación interpersonal
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Forhandlings evner
Aptitudes de negociación
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Præsentations evner
Habilidad para hablar en público
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referencer kan rekvieres fra...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Med venlig hilsen
Se despide cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
Atentamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
Respetuosamente,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
Saludos,
Informell, Geschäftspartner duzen sich